Inwestor zwrócił się do naszej pracowni z zamiarem budowy obiektu klasycznego z wielospadowym dachem wiernie odpowiadającego tradycji.

Jednak z uwagi na trudne warunki lokalizacji i duży program funkcjonalny zaproponowaliśmy rozwiązanie rewolucyjne stanowiące współczesną interpretację zasad i rozwiązań obecnych od wieków w architekturze użytkowej i sakralnej.

Idea architektoniczna budynku odzwierciedla obecne w naszej kulturze uniwersalne symbole, idee i asocjacje odnoszące się do spraw ostatecznych – śmierci, pożegnania, nowego życia, których wspólną cechą jest wertykalizm, który symbolizuje:

 • obecne w architekturze kościoła neogotyckie odniesienie do duchowości świata boskiego – nawiązano przez pionowe podziały
 • las brzozowy jako uniwersalny symbol pamięci, zadumy, refleksji – nawiązanie uzyskano przez niejednorodną, organiczną deformację wysokości szkleń okiennych
 • płonące świece jako uniwersalny symbol duchowości, życia odrodzenia – nawiązanie uzyskano dzięki doborze szkleń dających odpowiedni kolor i blask refleksów.

Projektowany obiekt powstaje w trudnym kontekście urbanistycznym:

 • lokalizacja na skwerze między zbiegającymi się ulicami
 • z dominującą wieżą kościoła i osią wieża, kaplica, park
 • dwa cmentarze w sąsiedztwie
 • zbieg dwóch pierzei
 • strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej na terenie projektu i wytyczne konserwatorskie
 • niedobór miejsc parkingowych
 • niekorzystna trójkątna działka

Zaproponowano następujące zasady kształtowania bryły:

 • lokalizacja głównej Sali na osi wieży, kaplicy i parku
 • wierne nawiązanie materiałowe do zabytkowego kościoła ceglanego
 • stworzenie obiektu „parkowego” – maksimum zieleni wysokiej
 • otwarcie obu pierzei ulic Nowary i Magdziorza
 • rezygnacja z elementów wertykalnych – brak konkurencji z kościołem
Related Projects
Kontakt

Jeśli masz pytania, napisz do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to tylko możliwe.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search